Omnia - Amsterdam Uitgeverij

Omnia – Amsterdam Uitgeverij is een uitgeverij zonder winstoogmerk op het gebied van levensbeschouwing, filosofie, religie en literatuur.

Amsterdam ruim 100 jaar geleden
Zij heeft als doelstelling: “Het verbeteren en uitdragen van discussies en visies op de raakvlakken tussen levensbeschouwing, filosofie, religie en literatuur. Door haar uitgaven hoopt Omnia – Amsterdam Uitgeverij bij te dragen aan vrede, een betere wereld en geluk voor alles en iedereen”.

De uitgeverij publiceert haar titels als E-boeken op haar website in PDF-formaat. De titels zijn kosteloos in te zien en te downloaden.

Bij voorkeur brengt Omnia – Amsterdam Uitgeverij haar boeken uit in licentie onder Creative Commons met naamsvermelding, gelijk delen en zonder commercieel oogmerk. Het afdrukken van de titels voor eigen gebruik of voor educatieve doeleinden is toegestaan. Op de website zijn hiervoor aanwijzingen vermeld.

Wanneer uitgaven van Omnia – Amsterdam Uitgeverij worden opgenomen in curricula van opleidingen, dan stellen de schrijver van de titel en de uitgever het op prijs om hiervan op de hoogte te worden gebracht.

De verdere verspreiding van de titels is toegestaan binnen de licentie van Creative Commons met naamsvermelding zonder commercieel oogmerk. De schrijver van de titel en de uitgeverij vertrouwen hierbij op een weergave die in overeenstemming is met de aard van de titel en met de doelstelling van de uitgever. Omnia – Amsterdam Uitgeverij en de schrijver van de titel stellen het op prijs om op de hoogte te worden gesteld van de verdere verspreiding van de titels.

Het in omloop brengen van uitgaven van Omnia - Amsterdam Uitgeverij met een commercieel oogmerk is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de betreffende schrijver èn Omnia – Amsterdam Uitgeverij.

Omnia – Amsterdam Uitgeverij is voor de uitgave van haar titels afhankelijk van de goedheid en de vrijgevigheid van de schrijvers die hun werk in licentie onder Creative Commons ter beschikking wensen te stellen. De schrijver en Omnia - Amsterdam Uitgeverij beoordelen of de titel past binnen het fonds van de uitgeverij.

Omnia - Amsterdam Uitgeverij is iedereen erkentelijk die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van haar uitgaven. Lezers en gebruikers kunnen hiervoor hun erkentelijkheid tonen door donaties aan goede doelen naar eigen keuze.