Colofon

Met dank aan

Omnia - Amsterdam Uitgeverij is alles en iedereen dankbaar die een bijdrage hebben geleverd aan haar uitgaven, aan haar activiteiten en aan haar website.

Vooral wil Omnia - Amsterdam Uitgeverij dankbaarheid kenbaar maken aan:

  • Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan Drupal 8;
  • De aGov Distribution van Drupal 8 die is uitgegeven en die wordt ondersteund door PreviousNext;
  • De schrijvers die hun boeken onder Creative Commons Licentie beschikbaar hebben gesteld;
  • De medewerkers en de webmaster voor het ontwerpen en onderhouden van haar website.

Omnia - Amsterdam Uitgeverij is dankbaar voor het gebruik van de afbeeldingen op haar website. Zonder de bijdrage van de makers van de afbeeldingen onder Creative Commons Licentie was de website in de huidige vorm niet mogelijk geweest.

De bronnen voor de afbeeldingen zijn:

  • Omslagen van boeken uitgegeven door Omnia - Amsterdam Uitgeverij;
  • Foto's and afbeeldingen op Wikipedia die soms op een aangepaste wijze zijn gefilterd en/of gekaderd;
  • Afbeelding van de Espresso Book Machine

Als eigenaren van afbeeldingen die zijn gebruikt op deze website, niet kunnen instemmen met de wijze van gebruik van hun afbeeldingen, dan verzoekt de Webmaster vriendelijk om dit kenbaar te maken. De Webmaster zal uiteraard de afbeeldingen aanpassen of verwijderen om gevolg te geven aan de wensen van de rechtmatige eigenaren.